Dołącz do nas
Kosmetyki do włosów promocje

Wiadomości

FUNDUSZE EUROPEJSKIE BUDUJĄ WSPÓLNOTOWOŚĆ W POWIECIE ZDUŃSKOWOLSKIM

Współpraca i solidarność to jedne z głównych wartości Unii Europejskiej, które są realizowane za pomocą Funduszy Europejskich na terenie całego województwa łódzkiego. Różne inicjatywy i projekty, od prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację terenów zdegradowanych i poprawę infrastruktury, ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyki, aż po dbanie o środowisko naturalne i przejście na niskoemisyjną gospodarkę lokalną, pomagają spajać lokalne społeczności i tworzyć lepszą przyszłość regionu wraz z Funduszami Europejskimi.

Ludzi łączy poczucie przynależności do zamieszkiwanego miejsca oraz wspólne interesy, cele, potrzeby i marzenia. Fundusze Europejskie, pomagając w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kształtują zdolność do tworzenia więzi i współdziałania w każdym powiecie województwa łódzkiego.

Solidarność podstawą zmian

Mnogość inwestycji i ciągłych zmian następujących w regionie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak Pikniki Województwa Łódzkiego, czy podróżowanie po województwie i wakacyjne zwiedzanie regionalnych perełek architektonicznych oraz zrewitalizowanych miast, pomagają tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną solidarność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

Fundusze Europejskie w powiecie zduńskowolskim

Budowanie solidarności poprzez inwestycje Funduszy Europejskich jest widoczne m.in. w działaniach mających na celu rozwój bazy kulturalnej opartej na dziedzictwie kulturowym Zduńskiej Woli. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa tej zmiany, aktywnie przyczyniają się do poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i rozwoju instytucji kulturalnych w regionie m.in. poprzez realizację projektu „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”. Zakłada on modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli, gdzie na przebudowanym parterze powstanie sala integracji pokoleniowej. Na dachu obiektu przewidziano także instalację paneli fotowoltaicznych w ramach zastosowania odnawialnych źródeł energii. Dzięki wsparciu Fuduszy Europejskich, Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli otrzyma także sprzęt i wyposażenie na potrzeby nowej oferty programowej, m.in. sprzęt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest istotną kwestią, która łączy ludzi i buduje lokalną solidarność. Wspólne dbanie o kulturę, historię i tradycję jest jedną z podstaw tworzenia wspólnotowości regionalnej. W ten właśnie sposób Fundusze Europejskie przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego powiatu zduńskowolskiego oraz umożliwiają jego mieszkańcom swobodny dostęp do oferty kulturalnej regionu.

Inicjatywą, która również przyczynia się do budowy więzi społecznych na terenie Zduńskiej Woli, jest unowocześnienie pojazdów komunikacji miejskiej i przejście na niskoemisyjną gospodarkę transportu publicznego dzięki pomocy Funduszy Europejskich. Stworzenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli jest kluczowe w budowaniu solidarnej społeczności lokalnej. Dbanie o komfort transportu publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu jest równie istotne, co troska o środowisko naturalne. Projekt „Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej” również przyczynia się do tworzenia lokalnej solidarności. W ramach tej inwestycji ponad 960 kilometrów szlaków turystycznych uzyskało nowe oznakowanie. Warto dodać, że wytyczone i nowo oznakowane ścieżki nie są przypadkowe – mają zachęcić turystów do korzystania z uporządkowanej infrastruktury i zapobiec dewastacji zieleni powiatu zduńskowolskiego. Nienaruszone środowisko naturalne i możliwość poznawania wspaniałych parków krajobrazowych w regionie to również jeden ze sposobów budowania solidarności i wspólnotowości lokalnej.

Wspólne cele

Podane przykłady projektów, które przy wsparciu Funduszy Europejskich realizowane są na terenie powiatu zduńskowolskiego, to tylko niektóre z działań podejmowanych na rzecz budowania wspólnotowości i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa zmian, pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze jutro dla solidarnych społeczności w powiecie zduńskowolskim.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rpo@aplanmedia.pl.

 

Czytaj dalej
.

Informatyk łodźDodaj komentarz

Popularne