Dołącz do nas

Wiadomości

Płaca minimalna 2024. Ile wynosi?

Rok 2024 to pozytywne zmiany dla pracowników. Pensja minimalna zostanie podniesiona aż dwa razy, w styczniu i w lipcu.

Do tej pory pensja minimalna wynosiła zaledwie 3 600 zł brutto i to po podwójnej podwyżce w styczniu i w lipcu 2023 roku. Jeszcze wcześniej w 2022 roku najniższa krajowa wynosiła zaledwie 3010 zł brutto. Tegoroczne podwyżki będą rekordowe, jeśli chodzi o kwotową wysokość podwyżki i prawie rekordowe w ujęciu procentowym. Od 2000 roku tylko dwukrotnie procentowy wzrost płacy minimalnej był wyższy.

W 2008 r. pensja została podniesiona z 936 zł do 1126 zł, a więc o 20,3%. Natomiast w 2023 r. dwie zmiany pensji minimalnej spowodowały, że wzrosła ona łącznie o 19,6%. Warto pamiętać, że w 2018 roku pensja minimalna wynosiła zaledwie 2100 zł brutto, po czym z roku na rok była regularnie podwyższana.

Co wchodzi w skład płacy minimalnej?

Płaca pracownika to nie tylko pensja zasadnicza za pracę na danym stanowisku, ale też różne dodatki np. premie. Miesięczna stawka wraz z dodatkami, jeśli przysługują pracownikowi, musi być co najmniej równa kwocie minimalnej krajowej, określonej prawem na dany rok. Trzeba też pamiętać o tym, że pensja na umowie nie oznacza kwoty, którą pracownik dostanie do ręki. Jest to bowiem jedynie pensja brutto, od której odliczone zostaną składki: składka rentowa, emerytalna i chorobowa, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Od 2022 roku po zmianach wprowadzonych przez Nowy Ład składki zdrowotnej nie można już odliczyć od podatku. W 2024 roku kwota wolna od podatku wynosi 30.000 zł, a kwota zmniejszająca podatek PIT wynosi 3600 zł. Zatem jeżeli pracownik nie złożył pracodawcy wypełnionego formularza PIT-2, to jego miesięczne wynagrodzenie netto będzie niższe o 1/12 kwoty zmniejszające podatek, czyli o 300 zł.

Kwota zmniejszająca podatek zostanie jednak zwrócona przy rozliczeniu rocznym PIT. Wszyscy pracownicy, których wynagrodzenie jest wpisane na umowie o pracę kwotowo muszą otrzymać aneks do umowy od swojego pracodawcy, zwiększający wynagrodzenie. Aneksu nie trzeba będzie podpisywać, jeśli umowa stanowi jedynie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w danym roku.

Wystarczy wtedy jedynie poinformować pracownika o zmianach w wynagrodzeniu. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Z różnych powodów pracodawca może jednak dokonać potraceń z pensji pracownika np. na poczet świadczenia alimentacyjnego, kar pieniężnych przewidzianych w kodeksie pracy czy innych należności wynikających np. z orzeczenia sądu.

Na jakie zarobki można liczyć w 2024?

W styczniu 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę zostało podniesione do 4242 zł brutto, w lipcu dojdzie do kolejnej podwyżki i pensja minimalna wzrośnie do 4300 zł brutto. Łącznie da to wzrost płacy minimalnej o 19,4%. Zwiększy się również stawka godzinowa, która zostanie podniesiona do 28,10zł. Na jaką podwyżkę bezpośrednio do ręki będzie mógł liczyć pracownik? Wynagrodzenie brutto w kwocie 4300 zł przekłada się na wypłatę kwoty 3261,53 zł netto czyli do ręki.

Warto pamiętać o tym, że podwyższenie stawki minimalnego wynagrodzenia to też większy całkowity koszt dla pracodawcy. 4300 zł brutto dla pracownika to aż 5180,64 zł kosztów po stronie pracodawcy. Zgodnie z szacunkami GUS pensję minimalną za swoją pracę otrzymuje obecnie co dziesiąta zatrudniona osoba. Wzrost wynagrodzeń oznacza, że warto podjąć zatrudnienie lub zmienić pracodawcę. Oferty pracy i opinie o firmach można znaleźć na stronie GoWork.pl.

Popularne