Dołącz do nas

Wiadomości

Policyjne działania „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w Zduńskiej Woli

KPP Zduńska Wola

10-12 września 2019 r. prowadzone były działania pn. „NURD”, których głównym celem było bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zduńskowolskiej komendy w ciągu trzech dni ujawnili 26 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych i rowerzystów, na których nałożono mandaty karne bądź zastosowano pouczenia.

Piesi to grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni. Dlatego też w ramach realizowanych działań, szczególna uwaga zwracana jest na zachowania kierowców wobec  pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych.

.
Dodaj komentarz

Popularne