Dołącz do nas
Kasy fiskalne

Biznes

Pomoc dla przedsiębiorców i NGO powiatu zduńskowolskiego

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub organizację pożytku publicznego i dotknął Cię kryzys wywołany epidemią koronawirusa, skorzystaj z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. Powiat Zduńskowolski ma na ten cel 10 mln zł. Pośpiesz się, wnioski przyjmowane są do 28 kwietnia 2020 r.

 

POMOC DLA FIRM

O pomoc mogą starać się firmy, które w pierwszym kwartale 2020 r. zanotowały spadek obrotów, a więc zmniejszyły ilość lub wartość sprzedaży towarów lub usług. Spadek obrotów liczony jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy 2020 r. w stosunku do  analogicznych miesięcy w roku 2019 r. Możesz więc porównać wartość sprzedaży w styczniu i lutym 2020 r. ze styczniem i lutym 2019 r. lub w lutym i marcu 2020 r. z lutym i marcem 2019 r.

Jeżeli jesteś:

  • mikroprzedsiębiorcą (zatrudniasz od 1 do 9 pracowników i twoje obroty nie przekraczają 2 mln euro rocznie)
  • małym przedsiębiorcą (zatrudniasz mniej niż 50 pracowników, a twoje obroty nie przekraczają 10 mln euro i nie jesteś mikroprzedsiębiorcą)
  • średnim przedsiębiorcą (zatrudniasz mniej niż 250 pracowników, a twoje obroty nie przekraczają 50 mln euro)

to w zależności od stopnia spadku obrotów, możesz ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Złóż wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Nabór trwa przez 14 dni od dnia ogłoszenia 14.04.2020 r. do 28.04.2020 r.

Nie wiesz, jak to zrobić? Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń: 43 823 23 27 wewnętrzny 258 oraz 256

Jeżeli jesteś:

  • przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, niezatrudniającym pracowników

to w zależności od stopnia spadku obrotów, możesz ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Złóż wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy: https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Nabór trwa przez 14 dni od dnia ogłoszenia 14.04.2020 r. do 28.04.2020 r.

Nie wiesz, jak to zrobić? Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń: 43 823 23 27 wewnętrzny 258 oraz 256

Jeżeli jesteś:

  • mikroprzedsiębiorcą

możesz jednorazowo uzyskać niskooprocentowana pożyczkę w wysokości do 5 tys. zł. Jej spłata zostanie umarzana, jeśli przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia utrzymasz liczbę zatrudnionych pracowników na takim samym poziomie jak w dniu 29 lutego 2020 r.

Złóż wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy: https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Nabór trwa od 03.04.2020 r. do odwołania

Nie wiesz, jak to zrobić? Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń: 43 823 23 27 wewnętrzny 258 oraz 256

 

POMOC DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wsparcie finansowe oferujemy także organizacjom pozarządowym, które w pierwszym kwartale 2020 r. odnotowały spadek przychodów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy 2020 r., w stosunku analogicznych miesięcy w roku 2019. Możesz więc porównać wartość sprzedaży w styczniu i lutym 2020 r. ze styczniem i lutym 2019 r. lub w lutym i marcu 2020 r. z lutym i marcem 2019 r.

Jeżeli jesteś:

  • podmiotem będącym organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

i spadły Ci przychody z działalności statutowej, to w zależności od stopnia spadku tych przychodów, możesz ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Złóż wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy: https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Nabór trwa przez 14 dni od dnia ogłoszenia 14.04.2020 r. do 28.04.2020 r.

Nie wiesz, jak to zrobić? Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń: 43 823 23 27 wewnętrzny 258 oraz 256

 

UWAGA! Jeśli na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników lub opłat składek na ubezpieczenie społeczne uzyskałeś inne dofinansowanie ze środków publicznych, to nie możesz ponownie ubiegać się o wsparcie na ten sam cel.

Źródło: UM Zduńska Wola

.
Dodaj komentarz

Jakość powietrza Zduńska Wola

Popularne