Dołącz do nas

Materiały partnera

REWITALIZACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO I POPRAWĘ KOMFORTU ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW

W Polsce stale rośnie liczba inwestycji współfinansowanych przez Fundusze Europejskie. Środki unijne przeznaczane są między innymi na cele związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja to pobudzenie do życia przygaszonych piętnem zmian ustrojowych i zniszczeń istnień ludzkich z całym ich otoczeniem, domami, podwórkami, pracą oraz spędzanym czasem wolnym. Nie jest tajemnicą, że bez wsparcia Funduszy Europejskich wiele remontów i renowacji perełek polskiej kultury byłoby utrudnionych, a czasem wręcz niemożliwych. Jednym z nich jest rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej.

 

Głównym celem projektu pn. „Projekt Arka – rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” jest przywrócenie oraz nadanie funkcji społeczno-gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru tego miasta.

Projekt Arka

W 1915 roku w budynku przy Dąbrowskiego znajdował się szpital, po paru latach wprowadziła się tu Policja Państwowa, później funkcjonowała tu jako Milicja Obywatelska aż do czasów Komendy Powiatowej Policji. Od kilku lat budynek stał pusty. W zrewitalizowanym obiekcie mieszczą się teraz: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej. Zupełnie zniszczony i nienadający się do użytku obiekt stał się arką dla potrzebujących pomocy mieszkańców powiatu. Prace remontowo-budowlane przywróciły budynek do funkcji użytkowej. Wykonano między innymi termomodernizację dachu, wymieniono pokrycie dachowe, stropy, stolarkę okienną i drzwiową. Renowacji i ociepleniu poddano ściany zewnętrzne budynku. Wykonano roboty instalacyjne w zakresie wodnokanalizacyjnym, centralnego ogrzewania, elektryki oraz zamontowano windę.

Dla potrzebujących

Obiekt ze względu na swoją funkcję musiał być specjalnie wyposażony, konieczne było dostosowanie wnętrz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W podwórzu budynku przy ul. Dąbrowskiego wyburzono budynki nie nadające się do użytkowania, powstały tam tereny zielone. Ustawiono ławki oraz wytyczono miejsca parkingowe, by ułatwić petentom dojazd do instytucji. Wyremontowany budynek służy teraz mieszkańcom powiatu zduńskowolskiego, którzy skorzystają tutaj z doradztwa udzielanego przez instytucje pomocy społecznej, które zyskały siedzibę w nowoczesnym obiekcie.

Dotacje na rewitalizację

Proces rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, w tym miasta Zduńska Wola, wpływa na wzrost poziomu rozwoju regionalnego województwa łódzkiego. Całość projektu pn. „Projekt Arka – rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu to 4 669 799,33 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 3 676 825,97 zł.

 

Czytaj dalej
.

Informatyk łodźDodaj komentarz

Popularne