Dołącz do nas

Wiadomości

W dalszym ciągu pogorszona jest jakość wody na terenie Gminy Zapolice

W dalszym ciągu pogorszona jest jakość wody na terenie Gminy Zapolice w miejscowościach Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Przegotowania wymaga także woda do przygotowania posiłków i mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo.

Szczególną ostrożność należy zachować względem dzieci, osób starszych, chorych oraz o obniżonej odporności.

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 28.11.2019 r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu Publicznego Rembieszów gm. Zapolice (miejscowości: Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody dostarczanej z wodociągu Publicznego w Rembieszowie gm. Zapolice.

W próbkach wody pobranych w dniu 25.11.2019 r. z wodociągu Publicznego Rembieszów stwierdzono:

– Stacja Uzdatniania Wody w Rembieszowie – woda wprowadzana do sieci: obecność bakterii z grupy coli w ilości 2jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml;

– sieć Jeziorko 18 – obecność bakterii z grupy coli w ilości 5jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0jtk/100ml.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Publicznego w Rembieszowie gm. Zapolice, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody wyznaczył termin do dnia 12 grudnia 2019 r.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty “Komunikat o jakości wody do spożycia”


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 25.11.2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Zduńska Wola (miejscowości: Zduńska Wola, Czechy, Izabelów, Tymienice, Swędzieniejewice, Karsznice, Paprotnia, Opiesin, Janiszewice, Karolew, Henryków, Suchoczasy, Ochraniew, Maciejów, Marzenin, Holendry, Beniaminów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli po zapoznaniu się z wynikami badań wody w ramach urzędowej kontroli pobranych w dniu 21.11.2019r. z punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Zduńska Wola i po rozpatrzeniu sprawozdania z badań Nr PSSE-OL-HŚ/N/340/19 z dnia 25.11.2019r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli

stwierdza w zakresie wykonanych badań przydatność wody do spożycia z Wodociągu Publicznego w Zduńskiej Woli

Komunikat skierowany do konsumentów wodociągu Publicznego Zduńska Wola obsługiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Królewska 15.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 20.11.2019 R.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Zduńska Wola (miejscowości: Zduńska Wola, Czechy, Izabelów, Tymienice, Swędzieniejewice, Karsznice, Paprotnia, Opiesin, Janiszewice, Karolew, Henryków, Suchoczasy, Ochraniew, Maciejów, Marzenin, Holendry, Beniaminów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż w próbkach wody pobranych do badania w dniu 13.11.2019r. z wodociągu publicznego Zduńska Wola stwierdzono:

– sieć: ul. Królewska 15, Zduńska Wola, obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

– sieć: Przedszkole ul. Kałużewskiego 1D, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1ml w kranie konsumenta;

– sieć: Szkoła Podstawowa ul. 1-go Maja, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

– sieć: Zduńska Wola Czechy nr 262 obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej dwie minuty.

Woda bezpośrednio z kranu nadaje się tylko do celów gospodarczo – bytowych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań (w tym dezynfekcji sieci) i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty “komunikat o jakości wody do spożycia”.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 20.11.2019 R.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Rembieszów ( miejscowości: Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż w próbkach wody:

– pobranej do badania w dniu 06.11.2019r. z wodociągu publicznego Rembieszów stwierdzono w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Rembieszów w wodzie wprowadzanej do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w (22 +/-2) oC w ilości 152 jtk/1ml przy zalecanej nie przekraczającej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

– pobranej do badania w dniu 13.11.2019r. w punkcie Jeziorko 18, stwierdzono liczbę bakterii grupy coli 4jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej dwie minuty.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań (w tym dezynfekcji sieci) i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty “komunikat o jakości wody do spożycia”.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 10 MAJA 2019R.

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r., poz.2294)

po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych z dnia 7 maja 2019r, wody pobranej z wodociągu SUW Zborowskie i z sieci Zborowskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli stwierdza przydatność wody do spożycia.
W próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 1 KWIETNIA 2019R.

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w próbkach wody pobranej ze SUW Zborowskie i z sieci Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola zaopatrującego miejscowości Zborowskie, Laskowiec, Czartki stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 stopniach C ->300jtk/1ml

Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez min. 2 minuty.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli

Czytaj dalej
reklama
www.dep.com.pl
Dodaj komentarz

Wiadomości

Działania kontrolno-prewencyjne “ALKOHOL I NARKOTYKI”

9 grudnia 2019 roku policja przeprowadzi ogólnopolskie działania pn. „ALKOHOL i NARKOTYKI”.

Będą ukierunkowane na przeprowadzenie kontroli jak największej liczby kierujących pojazdami i eliminowanie z ruchu drogowego osób będących po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków działających podobnie do alkoholu. Policjanci będą również zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Głównym celem działań „Alkohol i narkotyki” jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami będących po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a tym samym zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem. Należy liczyć się ze zwiększoną liczbą kontroli drogowych oraz większą liczbą policyjnych patroli, także tych w nieoznakowanych radiowozach.

Każdy kierowca, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu jest potencjalnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Takie zachowanie, jest zachowaniem nieodpowiedzialnym i może rodzić poważne konsekwencje.

 

reklama: Kasa fiskalna Zduńska Wola dla mechanika samochodowego

Czytaj dalej

Wiadomości

Tymczasowowy areszt dla 27-latka za posiadanie znacznej ilości narkotyków

KPP Zduńska Wola

4 grudnia 2019 r. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zatrzymali 27-letniego zduńskowolanina podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Zduńskowolscy kryminalni monitorując środowisko przestępcze ustalili, że mieszkaniec Zduńskiej Woli może posiadać środki odurzające. Ich podejrzenia okazały się trafne. 4 grudnia 2019 r. w wytypowanym wcześniej mieszkaniu zatrzymali kompletnie zaskoczonego 27-latka. Podczas przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń policjanci odnaleźli blisko 1200 gramów suszu konopi innych niż włókniste, ponad 144 gramów amfetaminy oraz 61 szt. tabletek ecstasy. Dodatkowo zabezpieczyli kilkadziesiąt tys. zł  w różnych banknotach znalezionych w plecaku podejrzanego. Mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Na wniosek prokuratora został on tymczasowo aresztowany.

Czytaj dalej

Wiadomości

Nietrzeźwy z dożywotnim zakazam spowodował kolizję

36-letni zduńskowolanin spowodował kolizję drogową. Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo kierował daewoo pomimo dożywotniego sądowego zakazu.

29 listopada 2019 r., po godzinie 16:00, zduńskowolscy policjanci udali na ul. Szadkowską, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu mundurowi ustalili, że kierowca daewoo, dojeżdżając do ronda Solidarności, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył renaulta.

Badanie wykazało, że 36-letni sprawca miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo prowadził samochód pomimo wydanego przez sąd dożywotniego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości i za kolejne złamanie sądowego zakazu mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 7,5.

 

 

Czytaj dalej

Popularne