Dołącz do nas

Wiadomości

W dalszym ciągu pogorszona jest jakość wody na terenie Gminy Zapolice

W dalszym ciągu pogorszona jest jakość wody na terenie Gminy Zapolice w miejscowościach Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Przegotowania wymaga także woda do przygotowania posiłków i mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo.

Szczególną ostrożność należy zachować względem dzieci, osób starszych, chorych oraz o obniżonej odporności.

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 28.11.2019 r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu Publicznego Rembieszów gm. Zapolice (miejscowości: Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody dostarczanej z wodociągu Publicznego w Rembieszowie gm. Zapolice.

W próbkach wody pobranych w dniu 25.11.2019 r. z wodociągu Publicznego Rembieszów stwierdzono:

– Stacja Uzdatniania Wody w Rembieszowie – woda wprowadzana do sieci: obecność bakterii z grupy coli w ilości 2jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml;

– sieć Jeziorko 18 – obecność bakterii z grupy coli w ilości 5jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0jtk/100ml.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Publicznego w Rembieszowie gm. Zapolice, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody wyznaczył termin do dnia 12 grudnia 2019 r.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty “Komunikat o jakości wody do spożycia”


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 25.11.2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Zduńska Wola (miejscowości: Zduńska Wola, Czechy, Izabelów, Tymienice, Swędzieniejewice, Karsznice, Paprotnia, Opiesin, Janiszewice, Karolew, Henryków, Suchoczasy, Ochraniew, Maciejów, Marzenin, Holendry, Beniaminów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli po zapoznaniu się z wynikami badań wody w ramach urzędowej kontroli pobranych w dniu 21.11.2019r. z punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Zduńska Wola i po rozpatrzeniu sprawozdania z badań Nr PSSE-OL-HŚ/N/340/19 z dnia 25.11.2019r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli

stwierdza w zakresie wykonanych badań przydatność wody do spożycia z Wodociągu Publicznego w Zduńskiej Woli

Komunikat skierowany do konsumentów wodociągu Publicznego Zduńska Wola obsługiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Królewska 15.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 20.11.2019 R.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Zduńska Wola (miejscowości: Zduńska Wola, Czechy, Izabelów, Tymienice, Swędzieniejewice, Karsznice, Paprotnia, Opiesin, Janiszewice, Karolew, Henryków, Suchoczasy, Ochraniew, Maciejów, Marzenin, Holendry, Beniaminów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż w próbkach wody pobranych do badania w dniu 13.11.2019r. z wodociągu publicznego Zduńska Wola stwierdzono:

– sieć: ul. Królewska 15, Zduńska Wola, obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

– sieć: Przedszkole ul. Kałużewskiego 1D, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1ml w kranie konsumenta;

– sieć: Szkoła Podstawowa ul. 1-go Maja, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

– sieć: Zduńska Wola Czechy nr 262 obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej dwie minuty.

Woda bezpośrednio z kranu nadaje się tylko do celów gospodarczo – bytowych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań (w tym dezynfekcji sieci) i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty “komunikat o jakości wody do spożycia”.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 20.11.2019 R.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Rembieszów ( miejscowości: Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż w próbkach wody:

– pobranej do badania w dniu 06.11.2019r. z wodociągu publicznego Rembieszów stwierdzono w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Rembieszów w wodzie wprowadzanej do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w (22 +/-2) oC w ilości 152 jtk/1ml przy zalecanej nie przekraczającej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

– pobranej do badania w dniu 13.11.2019r. w punkcie Jeziorko 18, stwierdzono liczbę bakterii grupy coli 4jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej dwie minuty.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań (w tym dezynfekcji sieci) i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty “komunikat o jakości wody do spożycia”.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 10 MAJA 2019R.

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r., poz.2294)

po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych z dnia 7 maja 2019r, wody pobranej z wodociągu SUW Zborowskie i z sieci Zborowskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli stwierdza przydatność wody do spożycia.
W próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 1 KWIETNIA 2019R.

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w próbkach wody pobranej ze SUW Zborowskie i z sieci Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola zaopatrującego miejscowości Zborowskie, Laskowiec, Czartki stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 stopniach C ->300jtk/1ml

Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez min. 2 minuty.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli

.
Dodaj komentarz

Popularne