Dołącz do nas

Wiadomości

W dalszym ciągu pogorszona jest jakość wody na terenie Gminy Zapolice

W dalszym ciągu pogorszona jest jakość wody na terenie Gminy Zapolice w miejscowościach Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Przegotowania wymaga także woda do przygotowania posiłków i mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo.

Szczególną ostrożność należy zachować względem dzieci, osób starszych, chorych oraz o obniżonej odporności.

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 28.11.2019 r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu Publicznego Rembieszów gm. Zapolice (miejscowości: Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody dostarczanej z wodociągu Publicznego w Rembieszowie gm. Zapolice.

W próbkach wody pobranych w dniu 25.11.2019 r. z wodociągu Publicznego Rembieszów stwierdzono:

– Stacja Uzdatniania Wody w Rembieszowie – woda wprowadzana do sieci: obecność bakterii z grupy coli w ilości 2jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml;

– sieć Jeziorko 18 – obecność bakterii z grupy coli w ilości 5jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0jtk/100ml.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Publicznego w Rembieszowie gm. Zapolice, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody wyznaczył termin do dnia 12 grudnia 2019 r.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty “Komunikat o jakości wody do spożycia”


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 25.11.2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Zduńska Wola (miejscowości: Zduńska Wola, Czechy, Izabelów, Tymienice, Swędzieniejewice, Karsznice, Paprotnia, Opiesin, Janiszewice, Karolew, Henryków, Suchoczasy, Ochraniew, Maciejów, Marzenin, Holendry, Beniaminów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli po zapoznaniu się z wynikami badań wody w ramach urzędowej kontroli pobranych w dniu 21.11.2019r. z punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Zduńska Wola i po rozpatrzeniu sprawozdania z badań Nr PSSE-OL-HŚ/N/340/19 z dnia 25.11.2019r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli

stwierdza w zakresie wykonanych badań przydatność wody do spożycia z Wodociągu Publicznego w Zduńskiej Woli

Komunikat skierowany do konsumentów wodociągu Publicznego Zduńska Wola obsługiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Królewska 15.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 20.11.2019 R.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Zduńska Wola (miejscowości: Zduńska Wola, Czechy, Izabelów, Tymienice, Swędzieniejewice, Karsznice, Paprotnia, Opiesin, Janiszewice, Karolew, Henryków, Suchoczasy, Ochraniew, Maciejów, Marzenin, Holendry, Beniaminów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż w próbkach wody pobranych do badania w dniu 13.11.2019r. z wodociągu publicznego Zduńska Wola stwierdzono:

– sieć: ul. Królewska 15, Zduńska Wola, obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

– sieć: Przedszkole ul. Kałużewskiego 1D, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1ml w kranie konsumenta;

– sieć: Szkoła Podstawowa ul. 1-go Maja, Zduńska Wola obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta;

– sieć: Zduńska Wola Czechy nr 262 obecność ogólnej liczby kolonii w 22 oC w 1 ml w ilości powyżej 300 jtk przy zalecanej nie przekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej dwie minuty.

Woda bezpośrednio z kranu nadaje się tylko do celów gospodarczo – bytowych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań (w tym dezynfekcji sieci) i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty “komunikat o jakości wody do spożycia”.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 20.11.2019 R.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Rembieszów ( miejscowości: Rembieszów, Branica, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Pstrokonie, Woźniki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż w próbkach wody:

– pobranej do badania w dniu 06.11.2019r. z wodociągu publicznego Rembieszów stwierdzono w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Rembieszów w wodzie wprowadzanej do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w (22 +/-2) oC w ilości 152 jtk/1ml przy zalecanej nie przekraczającej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

– pobranej do badania w dniu 13.11.2019r. w punkcie Jeziorko 18, stwierdzono liczbę bakterii grupy coli 4jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż woda po przegotowaniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, wodę należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej dwie minuty.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, iż zobowiązał właściciela wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań (w tym dezynfekcji sieci) i doprowadzenia jakości wody w wodociągu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pssezdunskawola.pl w zakładce komunikaty “komunikat o jakości wody do spożycia”.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 10 MAJA 2019R.

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r., poz.2294)

po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych z dnia 7 maja 2019r, wody pobranej z wodociągu SUW Zborowskie i z sieci Zborowskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli stwierdza przydatność wody do spożycia.
W próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 1 KWIETNIA 2019R.

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w próbkach wody pobranej ze SUW Zborowskie i z sieci Zborowskie na terenie gminy Zduńska Wola zaopatrującego miejscowości Zborowskie, Laskowiec, Czartki stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 stopniach C ->300jtk/1ml

Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez min. 2 minuty.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli

Czytaj dalej
.

Dodaj komentarz

Wiadomości

Przywłaszczył telefon i wpadł z narkotykami

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom zduńskowolscy dzielnicowi zatrzymali 29-latka, który przywłaszczył pozostawiony w sklepie telefon komórkowy.

Dodatkowo mężczyzna odpowie za posiadanie środków odurzających, które mundurowi odnaleźli w jego kurtce, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

19 stycznia 2020 r. policjanci pojechali do jednego ze sklepów na terenie Zduńskiej Woli, gdzie doszło do przywłaszczenia pozostawionego przez klientkę telefonu komórkowego. Pokrzywdzona wartość utraconego mienia oszacowała na 300 zł.

Dzielnicowi obejrzeli zapis monitoringu z wnętrza sklepu, na którym został zarejestrowany moment przywłaszczenia. Mając wiedzę o wyglądzie i ubiorze sprawcy natychmiast wyjechali na jego poszukiwanie. Na innym osiedlu zauważyli mężczyznę, który ubrany w charakterystyczna kurtkę, próbował na ich widok uciekać. Po jego zatrzymaniu policjanci odnaleźli przy nim przywłaszczony telefon komórkowy oraz 0,3 grama marihuany. 29-letni zduńskowolanin trafił do policyjnego aresztu.

Przed sądem odpowie za przywłaszczenie telefonu i posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Źródło: KPP Zduńska Wola

Czytaj dalej

Wiadomości

Złodzieje katalizatorów samochodowych – Zatrzymani

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy kradli katalizatory samochodowe na terenie miasta i gminy Zduńska Wola.

Policjanci analizowali sprawy dotyczące kradzieży katalizatorów, do których dochodziło w grudniu 2019 roku oraz styczniu 2020 roku, na terenie miasta i gminy Zduńska Wola. Dzięki ustaleniom i nowym informacjom 10 stycznia 2020 roku, kryminalni zatrzymali dwóch sprawców tych przestępstw.

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego mężczyźni w wieku 20 i 27 lat najpierw wycinali katalizatory, a następnie sprzedawali je w punktach skupu i utylizacji. Właściciele oszacowali straty na  ponad 13 000 złotych.  Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty. Grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Okna Łask

Źródło: KPP Zduńska Wola

Czytaj dalej

Wiadomości

Poszukiwany sprawca oszustwa “na wnuczka”

KPP Zduńska Wola

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli prowadzą postępowanie dotyczące oszustwa “na wnuczka”, do którego doszło 3 listopada 2019 r. na terenie Zduńskiej Woli.

3 listopada 2019 r.  mieszkanka Zduńskiej Woli odebrała telefon informjący, że jej córka miała być sprawcą wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmierletnym. W celu uniknięcia odpowiedzialności karnej kobieta została poinformowana, aby  przekazała osobie, która się do niej zgłosi pieniądze w znacznej kwocie jako zadośuczynienie dla rodziny ofiary wypadku.

W tej sprawie prokurator Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli wydał zarządzenie o publikacji kart z akt postępowania zawierających wizerunek mężczyzny, który odebrał pieniądze od pokrzywdzonej.

Wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają inne dodatkowe informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawców oszustwa, prosimy o telefoniczny kontakt z prowadzącym postępowanie – 43 8244347 lub z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli – 43 8244311, 43 8244303.

Wirtualne biuro Łódź KDŁ

Czytaj dalej
.
www.dep.com.pl

Popularne