Dołącz do nas

Kasy fiskalne online

Biznes

Modernizacja sieci ciepłowniczej w mieście za pieniądze z POIŚ

UM Zduńska Wola

Modernizacja ponad 5 kilometrów sieci ciepłowniczej oraz przyłączenie do sieci 3 kamienic przy ul. Łaskiej będą efektem projektu już realizowanego przez Miejskie Sieci Cieplne. Będzie on realizowany z dużym unijnym dofinansowaniem. Spółka podpisała umowę w ramach Programu Operacynego Infrastruktura i Środowisko na dotację w wysokości blisko 6 milionów 700 tysięcy złotych. To 84 % wartości całej inwestycji.

 

Starą sieć zastąpią nowoczesne preizolaty, wykonane w technologii Twin Pipe – mówi prezes MSC Andrzej Aleksandrowicz – Takie rury pozwalają zmniejszyć utratę ciepła o około 70 procent. Dzisiaj kończymy już pierwszy etap prac objętych dotacją POIŚu, wymieniliśmy sieć na odcinku od ul. Łódzkiej do węzła za ulicą Zieloną – informuje

 

Pełna nazwa realizowanego projektu to “Zmniejszenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w zduńskiej woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi” i będzie realizowany przez MSC w latach 2018-2020. Jego wartość to 7 964 256 zł netto, a kwota dotacji wynosi 6 689 975 zł.

 

Podłączone jest już ciepło sieciowe także do kamienic przy ul. Łaskiej 2 i 6. W poniedziałek 15 października puszczamy ciepło – mówi wiceprezydent Beata Turlakiewicz – w obu kamienicach kończą się prace termomodernizacyjne. Z centrum miasta, dzięki tej inwestycji, zniknęło 47 pieców węglowych. Na to zadanie miasto również pozyskało dofinansowanie zewnętrzne, w sumie ponad milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych.

 

Kolejnym elementem walki miasta o czyste powietrze jest realizacja programu PONE1. 160 osób już otrzymało na swoje konta dotacje w związku z wymianą starych pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. W całym programie bierze udział 309 mieszkańców. Łącznie dofinansowanie z WFOŚiGW to 2.213.537,00 zł.

Przy ul. Zielonej kończy się pierwszy etap realizacji projektu.

 

Źródło : UM Zduńska Wola

Popularne